Δημιουργήστε παζλ

παζλ Άλογα

Άλογα

Τα άλογα είναι θηλαστικά, φυτοφάγα, με μακριά, τοξωτά λαιμούς. Το θηλυκό του αλόγου ονομάζεται φοράδα και το νεαρό, πουλάρια ή πουλάρια, αν είναι αρσενικά, και φοραδίτσες ή φοραδίτσες εάν είναι γυναίκες. Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε εκατοντάδες παζλ για να μάθετε για τις διάφορες φυλές αλόγων που υπάρχουν στον κόσμο.
Ζώα Περισσότερα παζλ Ζώα