Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από μια γεννήτρια, ένα διακόπτη, μια λάμπα λίγη και το αγώγιμο καλώδιο