Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Οι ανεμογεννήτριες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με φυσική αιολική ενέργεια, καθαρή και βιώσιμη ενέργεια