Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Μια απλή μηχανή είναι μια μηχανική συσκευή που αλλάζει η κατεύθυνση ή το μέγεθος μιας δύναμης, Τροχός, μοχλό, την τροχαλία, βίδα, σφήνα και κεκλιμένο επίπεδο είναι μερικές απλές μηχανές