Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Τα απολιθώματα είναι τεκμήρια αρχαίας ζωής που έχει διατηρηθεί μέσα σε ιζηματογενή πετρώματα. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε το απολίθωμα ενός ψαριού.