Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση 14 Μαρτίου Pi Number Day, π (Pi) είναι η σχέση μεταξύ της περιμέτρου μιας περιφέρειας και του μήκους της διαμέτρου της, ανεξάρτητα από το μέγεθος του κύκλου, καθώς ο λόγος αυτός παραμένει αμετάβλητος