Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Ο αριθμός π (pi) είναι η αναλογία της περιμέτρου ενός κύκλου και το μήκος της διαμέτρου, δεν είναι ένας ακριβής αριθμός, ανήκει στο σύνολο των άρρητοι αριθμοί 3,1415926535...


Περισσότερα παζλ Αριθμοί