Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Αριθμό 6 αποτελείται από Χριστουγεννιάτικα αστέρια διαφόρων μεγεθών