Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Ο άνθρακας είναι ένα ροκ ιζηματογενή μαύρο χρώμα, πολύ πλούσια σε άνθρακα και με ποικίλες ποσότητες των άλλων στοιχείων, κυρίως υδρογόνο, θείου, οξυγόνου και αζώτου, χρησιμοποιείται ως ένα ορυκτό καύσιμο


Περισσότερα παζλ Ορυκτά