Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση 16 Απριλίου Διεθνής Ημέρα του Συνδρόμου Wolf-Hirschhorn 4p-/Wolf-Hirschhorn, μια σπάνια ασθένεια γενετικής προέλευσης, που προκαλείται από μετάλλαξη στο κοντό βραχίονα του χρωμοσώματος 4