Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση 15 Μαΐου Παγκόσμια Ημέρα Αντιρρήσεων συνείδησης, άρνηση συμμόρφωσης με εντολές ή νόμους ή εκτέλεση πράξεων ή υπηρεσιών για ηθικούς ή θρησκευτικούς λόγους