Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση 5 Απριλίου Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης, για την προώθηση και τη δημιουργία συνθηκών σταθερότητας, ευημερίας και ειρηνικών και φιλικών σχέσεων με βάση το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, χωρίς διάκριση βάσει φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας