Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Διεθνής Ημέρα Μητρικής Γλώσσας, 21 Φεβρουαρίου. Προωθεί τον πλήρη σεβασμό προς τη χρήση του η μητρική γλώσσα, την πολυμορφία της γλωσσικής και πολιτιστικής και η πολυγλωσσία