Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση 24 Απριλίου, Διεθνής Ημέρα Πολυμέρειας και Διπλωματίας για την Ειρήνη. Στόχος είναι η προώθηση και η υποστήριξη των τριών θεμελιωδών πυλώνων του ΟΗΕ: αειφόρος ανάπτυξη, ειρήνη και ασφάλεια και ανθρώπινα δικαιώματα