Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Διεθνής Ημέρα για την Καταπολέμηση της Παράνομης Αλιείας, 5 Ιουνίου. Κατά της αδήλωτης και άναρχης αλιείας. Πρακτικές για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των αλιευτικών πόρων