Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Διαμεσολάβησης εορτάζεται στις 21 Ιανουαρίου, μια εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών. Πραγματοποιείται συμπίπτει με την ημερομηνία έγκρισης της σύστασης αριθ.