Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση 18 Απριλίου Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ασθενών. Μια ημέρα ενημέρωσης, συζήτησης και ανάληψης δεσμεύσεων για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των ασθενών στην Ευρώπη