Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Διαφορά μεταξύ των ζωικών κυττάρων και κυττάρων φυτών. Οι δύο είναι ευκαρυωτικά, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο (βλέπε εικόνα). Το φυτικό κύτταρο είναι ορθογώνια και το ζώο είναι ακανόνιστη