Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση 22 Φεβρουαρίου είναι, για τους ανιχνευτές σε όλο τον κόσμο, Ημέρα σκέψης προσκόπων ή Ημέρα ιδρυτών, δεδομένου ότι οι ιδρυτές του γεννήθηκαν εκείνη την ημερομηνία