Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Ένα ισομετρικό σχέδιο είναι η γραφική αναπαράσταση ενός τρισδιάστατου γεωμετρικού αντικειμένου που μειώνεται σε δύο διαστάσεις με παράλληλη προβολή που βασίζεται σε τρεις άξονες, κατά τρόπο ώστε να διατηρεί τις αναλογίες του σε καθεμία από τις τρεις κατευθύνσεις του χώρου: ύψος, πλάτος και μήκος.