Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Ο καρδιακός ρυθμός είναι ο αριθμός των φορών που η καρδιά συστέλλεται σε διάστημα ενός λεπτού. Η κανονική συχνότητα ανάπαυσης κυμαίνεται από 50 έως 100 παλμούς ανά λεπτό.


Περισσότερα παζλ Ανθρώπινο σώμα