Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Ένα κλάσμα αντιπροσωπεύει τον αριθμό των τμημάτων που παίρνουμε από μια μονάδα που διαιρείται ισομερώς. Αντιπροσωπεύεται από δύο αριθμούς που χωρίζονται από μια γραμμή κλάσματος