Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο χρησιμοποιεί τη δυνητική ενέργεια του αποθηκευμένου νερού και το μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια. Το νερό, όταν διέρχεται μέσα από τους στροβίλους σε υψηλή ταχύτητα, προκαλεί μια περιστροφική κίνηση που τελικά μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω των γεννητριών