Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Τα άτομα είναι τα βασικά στοιχεία που σχηματίζουν την ύλη, όντας παρόντα σε όλες τις καταστάσεις της ύλης. Σχηματίζεται από πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια