Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Τα σημαντικότερα μέρη μιας περιφέρειας είναι: ακτίνα, διάμετρος, σχοινί, secant, εφαπτομενού, βέλος και τόξο