Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Τα κύρια μέσα μεταφοράς: υδάτινο, χερσαίο και τον αέρα. Έτσι τα παιδιά μπορούν να μάθουν