Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Το μυστρί είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από τον πλινθοκτίστη, χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του κονιάματος και άλλους υλικά κατασκευής