Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Μια Νευριάζω κλώστης τροχαίο σε πλήρη ταχύτητα, θα πρέπει να πάρετε για να περιστρέψετε το μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα, το μέτωπο, την άκρη της μύτης ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος