Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Τα οικιακά απόβλητα είναι απόβλητα που παράγονται στο σπίτι ως αποτέλεσμα οικιακών δραστηριοτήτων. Ο υψηλός αντίκτυπός της στο περιβάλλον καθιστά την κατάλληλη διαχείριση και θεραπεία της ύψιστης σημασίας