Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Παγκόσμια Ηµέρα Ωκεανών, 8 Ιουνίου. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη σημασία των ωκεανών για την υγεία του πλανήτη