Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση 28 Ιανουαρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Αύξηση της Θερμοκρασίας της Γης, η οποία στοχεύει στη μείωση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα γνωστή ως αέρια του θερμοκηπίου