Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση 24 Ιανουαρίου Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Moebius, μια σύνθετη ανωμαλία που χαρακτηρίζεται από παράλυση του προσώπου και την αδυναμία να μετακινήσετε τα μάτια πλευρικά. Περιγράφηκε από τον Paul Julius Muebius το 1884