Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση 18 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Edwards ή Τρισωμία 18, μια γενετική διαταραχή στην οποία ένα άτομο έχει ένα τρίτο αντίγραφο του χρωμοσώματος 18 υλικό, αντί των 2 κανονικών αντιγράφων