Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Παγκόσμια Ημέρα δικαιωμάτων γέννησης, 7 Ιουνίου. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της γέννησης και το ουσιαστικό μέρος της στη ζωή κάθε ανθρώπου