Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση 11 Φεβρουαρίου, για την Παγκόσμια Ημέρα Ασθένειας, για την ευαισθητοποίηση της Εκκλησίας και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να διασφαλιστεί καλύτερη και πιο ανθρώπινη βοήθεια στους ασθενείς