Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Παγκόσμια Μέρα Μετεωρολογίας, 23 Μαρτίου. Αλλάζει το κλίμα μας, πρέπει να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος και των επιπτώσεών