Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης, 20 Φεβρουαρίου. Για την κοινωνική δικαιοσύνη όταν αφαιρέσουμε εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι λόγω φύλο, ηλικία, φυλή, εθνικότητα, θρησκεία, πολιτισμό ή αναπηρίας