Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Παγκόσμια τηλεπικοινωνιών και κοινωνία ημερίδα, στις 17 Μαΐου. Για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην πρόσβαση σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στον κόσμο