Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Η ολίσθηση είναι ένα άθλημα αέρα, που συνεπάγεται πιλοτικά ένα ανεμοπλάνο χωρίς περισσότερη βοήθεια από τις κινήσεις των μαζών αέρα