Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Μια πλατφόρμα θαλάσσιου πετρελαίου είναι μια μεγάλη δομή που βρίσκεται στη θάλασσα και είναι υπεύθυνη για την εξόρυξη πετρελαίου