Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Ένας πύργος ψύξης είναι μια συσκευή απόρριψη θερμότητας που απορρίπτει τη θερμότητα των αποβλήτων στην ατμόσφαιρα μέσα από την ψύξη του μια ροή του νερού σε μια χαμηλότερη θερμοκρασία