Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Ένα ρωμαϊκό ψηφιδωτό ήταν για τους Ρωμαίους διακοσμητικό στοιχείο για τους αρχιτεκτονικούς χώρους. Είναι χτισμένο με μικρά κομμάτια που ονομάζεται τεσσερα