Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Б το γράμμα είναι το δεύτερο σε το ρωσικό αλφάβητο