Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Μια στήλη είναι μια κάθετη, επιμήκης υποστήριξη που επιτρέπει το βάρος μιας δομής που