Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Στερεά τούβλα για την κατασκευή. Πρόκειται για εκείνους με λιγότερο από το 10% του τους κοίλο δόντι