Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Η Μεγάλη Σφίγγα της Γκίζας και τις πυραμίδες στο κάτω μέρος, τα μνημεία αποτελούν μέρος της νεκρόπολης της Γκίζας ή Γκίζα