Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Πίνακα κέντρο με τέσσερα μικρά αναμμένα κεριά στη μέση