Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Τετράπλευρα πυραμίδας. Κανονική πυραμίδα με ένα τετράγωνο ως βάση