Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Δύο μικρά φέρει με τα παιχνίδια τους σχηματίζοντας το γράμμα O