Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Γράμμα V σχηματίζεται με αστέρια διαφόρων μεγεθών, πεζά και κεφαλαία